Załącznik nr 4 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną         

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą przy ul. Żułowskiej 51, 31-436 Kraków, e-mail: sklep@tatico.pl, tel.: 12 418 77 89 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Niezależnie od powyższego uprawnienia do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, mogą Państwo zrezygnować z ww. usług  w każdej chwili, w szczególności w każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje Konto w Sklepie internetowym.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od  umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci Konta, zostaje ono usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

Top