TATICO to kawa z wartościami.

I nie chodzi tutaj tylko o wartości odżywcze, ale również te etyczne i społeczne, bowiem przy całym procesie produkcji kawy TATICO przestrzegane są zasady sprawiedliwego handlu. Wspieranie systemu produkcji, dzięki któremu powstaje TATICO, to również prezentowanie wartości, które są ważne przy produkcji kawy. Należą do nich:

Szacunek

Kupując sprawiedliwą kawę TATICO okazujesz szacunek producentom, doceniając ich czas, zaangażowanie i starania włożone w wytworzenie produktów najwyższej jakości. Pokazujesz, że ważny jest dla Ciebie los człowieka, dzięki któremu otrzymałeś dany produkt.

Zaufanie

Kawa TATICO, podobnie jak inne produkty fair, przechodzi niezależną weryfikację standardów, skupioną na społecznych, środowiskowych i gospodarczych aspektach zrównoważonego handlu. Konsument płaci cenę za produkt wierząc, że faktycznie został on wyprodukowany w warunkach uwzględniających Prawa Człowieka i zapewniających godne życie producentom, natomiast producenci ufają temu, że stawka, która jest im proponowana, jest najbardziej sprawiedliwą, jaką mogą osiągnąć na rynku.

Rozwój

Rolnicy otrzymują premię za wyprodukowane towary, umożliwiającą realizację projektów gospodarczych, społecznych i rozwojowych, służących lokalnej społeczności. Istotny jest również fakt, że rozwój, o którym mowa, jest zrównoważony, czyli zachęca do stosowania praktyk rolnych uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska i pomaga w walce ze skutkami zmian klimatu.

Partnerstwo

Rolnicy mają wpływ na ustalanie cen, wysokości premii, a także opracowywanie standardów i strategii działania organizacji.

Sprawiedliwość

Pierwszy przejaw sprawiedliwości związany z TATICO to sprawiedliwa cena za uczciwą pracę, jednak sprawiedliwość uwidacznia się również w inny sposób. Kolejnym jej przykładem może być promowanie przystępowania kobiet do organizacji producenckich i posiadanie przez nie własnych gospodarstw rolnych. Ważny jest również zakaz pracy dzieci, który próbuje zagwarantować im możliwie najbardziej rozwojowe i szczęśliwe dzieciństwo.

Relacje

Istotą produkcji kawy TATICO jest budowanie mądrych relacji między producentem a organizacjami, oraz między organizacją a konsumentem. Ważne jest to, aby każda strona takiej relacji czuła się bezpieczna i ważna.

Jakość

Certyfikacje, które posiada kawa TATICO, niejako wymuszają przestrzeganie wysokich standardów, wśród których znajduje się wymóg inwestowania w szkolenia i modernizację metod uprawy gleby, co przekłada się na poprawę jakości produktów.

Zdrowie

Wytyczne i standardy środowiskowe zabraniają rolnikom uprawiania roślin modyfikowanych genetycznie.

Top