Załącznik nr 3 - Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

 

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od  umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1.    w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub

2.    w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą przy ul. Żułowskiej 51, 31-436 Kraków, e-mail: sklep@tatico.pl,

tel. 12 418 77 89 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dostępnego pod adresem: https://sklep.kolping.pl/img/cms/Formularz reklamacji towaru.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art.  38 pkt 1) ustawy z dnia  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Z uwagi na fakt, że kawa objęta jest powyższym wyjątkiem, odstąpienie od Umowy sprzedaży, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, nie będzie przez nas uwzględniane.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę tę uważa się niezawartą. W związku z tym zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na Państwa rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy, proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar

na adres Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą przy ul. Żułowskiej 51, 31-436 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy na naszą rzecz.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Top