Faktury i paragony

Jesteśmy legalnie działającą fundacją, której dochód nie przekroczył jeszcze ustawowego limitu określającego obłożenie podatkiem VAT.

Wszystkie ceny podane na stronie sklep.kolping.pl są kwotami zawierającymi podatek VAT. Określona cena zakupu towaru w całości zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce.

Do każdego złożonego zamówienia wystawiamy fakturę.

 

Faktura VAT

Prosimy o podanie prawidłowych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT w procesie rejestracji konta albo składania zamówienia. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki.  Jeżeli paczka została Państwu doręczona, to znaczy, iż faktura VAT również musiała do Państwa dotrzeć.

W przypadku niewystawienia faktury VAT wskutek niepodania danych, wystawienia nieprawidłowej faktury VAT wskutek podania błędnych danych, zagubienia albo zniszczenia otrzymanej faktury, wystawienie i wysłanie jej duplikatu podlega opłacie w wysokości 20,00 zł brutto.

 

 

 

Top