Reklamacje dotyczące Towarów

1.    Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2.    Jeżeli kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, , z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

4.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą zostać złożone przez Konsumenta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

5.    Aby reklamacja Konsumenta  została rozpatrzona efektywnie, Sprzedawca rekomenduje:

·         kierowanie oświadczenia w sprawie reklamacji zgodnie z wzorem dostępnym pod adresem: https://sklep.kolping.pl/img/cms/Formularz reklamacji towaru.pdf na adres Fundacja Dzieła Kolpinga, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, sklep@kolping.pl,

dostarczenie przez Konsumenta reklamowanego  Towaru na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

6.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany w sposób wskazany w oświadczeniu w sprawie reklamacji, a w przypadku braku oznaczenia takiego sposobu – w sposób, w jaki Konsument złożył reklamację.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Konsument może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Fundacja Dzieła Kolpinga, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, na adres poczty elektronicznej: sklep@kolping.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

2.    Aby reklamacja Konsumenta  została rozpatrzona efektywnie,  Sprzedawca rekomenduje podanie przez Konsumenta : swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i opisu zaistniałego problemu zgodnie ze wzorem formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://sklep.kolping.pl/img/cms/Formularz reklamacji usługi.pdf.

3.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany w sposób wskazany w oświadczeniu w sprawie reklamacji, a w przypadku braku oznaczenia takiego sposobu – w sposób, w jaki Konsument złożył reklamację.

4.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta.

 

 

 

Adres do reklamacji:

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

ul. Żułowska 51

31-436 Kraków

 

Top