Dokonując zakupów na portalu sklep.kolping.pl mają Państwo zapewnione maksimum bezpieczeństwa. Korzystamy tylko ze sprawdzonego oprogramowania (system e-sklepów Shoper), a umieszczenie serwisu na serwerze jednego z najbardziej renomowanych providerów - home.pl - gwarantuje pełną ochronę transakcji.

Bezpieczeństwo płatności internetowych jest zapewnione przez serwisy internetowe banków, z usług których korzystają Klienci. Szybkie płatności internetowe obsługuje uznany i obecny od wielu lat na rynku serwis Dotpay.pl.

Oferowane przez nas produkty są oryginalne i pełnowartościowe. Wszystkie kawy z naszego asortymentu są produkowane i przeznaczone na polski rynek. Posiadamy magazyn przystosowany do przechowywania kawy w odpowiednich warunkach, a przygotowywane przez nas paczki zabezpieczają przesyłane produkty przed ewentualnym uszkodzeniem.

Nieprzypadkowy jest również wybór odpowiedniej firmy kurierskiej. By spełnić potrzeby naszych Klientów współpracujemy z firmą brokerską Furgonetka, dzięki której nasi Klienci mogą wybrać dowolnego kuriera w zależności od swoich preferencji.

Ponadto pracownicy Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce są zawsze gotowi, by odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości. W razie kłopotów z korzystaniem z serwisu zawsze służymy pomocą i rozwiązujemy wszystkie problemy.

Kontakt: 31-436 Kraków, ul. Żułowska 512; sklep@kolping.pl; 12 418 77 89

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie 31-436 przy ul. Żułowskiej 51; numer NIP: 9452110111. Poniższe zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, dokonujących zamówień oraz osób rejestrujących się na portalu sklep.kolping.pl

2.    Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać:

a)     w formie e-mail sklep@kolping.pl,

b)    W formie poczty tradycyjnej: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków.

3.    Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju funkcjonalności Sklepu, z jakiej korzysta Klient, co szczegółowo reguluje ust. 6 poniżej, przy czym: :

a)    w przypadku Klienta, który chce założyć Konto w Sklepie –w celu Rejestracji w Sklepie niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu, a jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) niezbędne jest podanie:  imienia i nazwiska, klient rejestruje się przy zakupie Towarów zbieramy imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki;

b)    w przypadku Klienta, który chce złożyć Zamówienie w Sklepie – niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu,

c)    w przypadku Klienta, który chce złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – niezbędna jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu.

d)    w przypadku Klienta, który chce złożyć reklamację w związku z zawartą Umową sprzedaży lub umową świadczenia usług drogą elektroniczną – niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu.

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie ich lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi Sprzedawcy realizację zawartych z Klientem umów, w tym w szczególności:

a)    w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej – uniemożliwi założenie Konta w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Klient wciąż posiada możliwość dokonania zakupów w Sklepie Internetowym;

b)    w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit b) powyżej – uniemożliwi Klientowi skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym, a Sprzedawcy – przyjęcie takiego Zamówienia,

c)    w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. c) powyżej – uniemożliwi Klientowi skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

d)    w przypadku Klienta, o którym mowa w ust. 3 lit. d) powyżej – uniemożliwi Sprzedawcy skuteczne rozpatrzenie złożonej reklamacji.

5.    Dane osobowe Klientów będą przetwarzane i przechowywane przez okres:

a)    obowiązywania zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdxy przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się za taką zgodą, która może być przez Klienta wycofana w każdym czasie,

b)    niezbędny do zrealizowania zawartych Umów sprzedaży, w tym dokonania stosownych rozliczeń z Klientem, jak również z właściwymi organami państwa, a także przez okres realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczna na rzecz danego Klienta,

c)    niezbędny do zakończenia ewentualnych sporów sądowych, których podstawę stanowić mogą Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,

d)    do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, których podstawę stanowić mogą Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,

e)    niezbędny do wykazania przez Sprzedawcę przed właściwymi organami państwa, w szczególności przed organami administracji publicznej, właściwej realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. realizacji obowiązków wynikających z RODO, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

6.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach oraz zakresach:

a)    realizacji przepisów prawa obowiązujących na terenie UE;

b)    utworzenia Konta (Jeżeli klient wyrazi chęci i wypełni odpowiedni formularz rejestracyjny) oraz jego obsługi, jak również zapewnienia innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu, wskazanych w pkt IV Regulaminu w ramach zawartych z Klientem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

c)    do przyjmowania i realizacji Zamówienia w ramach zawartych Umów sprzedaży, w tym realizacji dostawy Zamówienia. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

d)    bieżącej komunikacji związanej ze złożonym Zamówieniem,  w tym jego potwierdzenia. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

e)    rozpatrywania składanych reklamacji związanych z Umowami sprzedaży lub umowami świadczenia Usług drogą elektroniczną. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

f)     przyjmowanie oświadczeń odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

g)    przyjmowanie zgłoszeń i zapytań Klientów, innych niż reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

h)   rozpatrywania roszczeń Klientów oraz obrony przed tymi roszczeniami, także przy wykorzystaniu pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również  dochodzenia roszczeń przeciwko Klientom. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

i)     umożliwienia korzystania z usług płatności elektronicznych. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

j)      weryfikacji sposobu korzystania przez Klientów z usług oferowanych przez Sklep Internetowy w zakresie zgodności z postanowieniami Regulaminu, jak również podnoszenia jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

k)    działań promocyjnych i handlowych sprzedawcy (Jeżeli Klient wyrazi chęć na otrzymywanie informacji i branie udziału w akcjach promocyjnych), Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

l)     realizacji zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności dla celów stosownych rozliczeń Sprzedawcy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

m)  archiwizacji oraz możliwości wykazania przez Sprzedawcę prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych za pośrednictwem sklepu umów oraz innych zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu.

n)   organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym.  Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu.

o)    badania rynku i opinii przez Sprzedawcę lub partnerów. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu;

p)    w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego. Aby zrealizować ten cel, Sprzedawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta: imienia, nazwiska, adresu poczty internetowej, adresu do korespondencji, numeru telefonu

7.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:

a)    w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a), b), c), d), e) jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b)    w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. f), g), h), i), j), k), m), n), o), p) podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych,

c)    w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. l) podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

8.    Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, podmiotom, które zapewniając wsparcie techniczne Sprzedawcy w zakresie prowadzenia, utrzymania i rozwoju sklepu, takie jak: firma hostingowa,  podmiotom, które wspierają Sprzedawcę w realizacji obowiązujących przepisów prawa jak: firma  świadcząca usługi księgowe i prawne dla Sprzedawcy oraz podmiotom świadczącym usługi umożliwiające realizację konkretnych Zamówień, takich jak firma świadcząca usługi płatności elektronicznych  firmy  kurierskie, bądź też firmie pośredniczącej w przesyłce kurierskiej. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub  którym dane są udostępniane jako odrębny administratorom danych osobowych. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9.    Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

10. Klientom przysługuje prawo do:

a)    żądania dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;

b)    żądania sprostowania danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;

c)    żądania usunięcia  wszystkich lub niektórych danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących ze Sprzedawcą („prawo do bycia zapomnianym”) – zgodnie z art. 17 RODO;

d)    ograniczenia przetwarzania danych, – zgodnie z art. 18 RODO;

e)    przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klientów oraz do utrzymania ich w ustrukturyzowanej formie – zgodnie z art. 20 RODO;

f)     wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (tj. w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO) – zgodnie z art. 21 RODO;

g)    wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, tj. przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę na podstawie zgody – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże w przypadku usług, które Sprzedawca świadczy Klientowi w związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – może uniemożliwić ich realizację,

h)   wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń – zgodnie z art. 77 RODO. Organ nadzorczy to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szczegółowe zasady realizacji ww. uprawnień regulują podane wyżej przepisy RODO.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw skierowanych do Sprzedawcy, Sprzedawca spełnia żądanie Klienta albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W sytuacji jednak, gdy z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Sprzedawca nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o planowanym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

11. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

12. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25-30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

13. Do zalogowania się na konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

14. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak:

·         obecność i działanie robaków internetowych (worm);

·         oprogramowania typy spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne.

15. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgniecie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Top